Formulier ritverslag

Als deze is ingevuld doorsturen naar secretaris Hans van Beekum: secretaris@ocnuenenclassics.nl

Naam rit :
Rit uitzetter :
Datum :
Beginpunt :
Eindpunt :
Lengte van de rit :
Kwaliteit van wegdek :
Ritbeschrijving :
Weersomstandigheden :
Lunchadres :
Deelnemers : Aan deze rit hebben …… leden deelgenomen, t.w.:
Afzeggingen :
Foto’s toegevoegd :