Nieuws

13 mei 2021: De rit van 20 mei kan mogelijk doorgaan.

De geplande rit voor 20 mei kan mogelijk doorgaan maar wij zijn afhankelijk van de overheid die bepaalt of wij wel of niet meer bewegingsruimte gaan krijgen. Wij zijn een (korte) rit aan het voorbereiden, maar moeten rekening houden met de mogelijkheid dat wij niet met een groep ergens op een terras terecht kunnen. Een en ander betekent dat een drankje en/of andere versnapering door de deelnemers zelf geregeld moet worden, houd er ook rekening mee dat gebruik maken van toilet in een café of ander soort gelegenheid een probleem kan opleveren.

Bij deze vragen wij jullie vóór 16 mei a.s. aan mij door te geven of je wel/niet wilt deelnemen aan de rit op 20 mei.

Met vriendelijke groet,
Hans van Beekum (Secretaris OC Nuenen Classics)

13 mei 2021: Bijeenkomsten op 7 juni en 5 juli.

Het doorgaan van de geplande bijeenkomstavonden op 7 juni en 5 juli is ook afhankelijk van de overheid die bepaalt of wij wel of niet meer bewegingsruimte gaan krijgen en of de PVGE de vergaderruimtes in “Het Kwetternest” wel/niet openstelt voor activiteiten.

Wij houden jullie op de hoogte over het al dan niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,
Hans van Beekum (Secretaris OC Nuenen Classics)

24 april 2021: Bericht van het bestuur:

Beste “gastleden”  van PVGE Nuenen,

Het PVGE-bestuur Nuenen heeft kennelijk een brief doen uitgaan aan zgn. gastleden van OCNC  met betrekking tot het heffen van contributie.

Uit nagevraagde informatie gaat het om het volgende.

In het verleden betaalden leden van de PVGE hun jaarlijkse contributie automatisch aan de centrale PVGE.

De centrale PVGE maakte een deel van de contributie over aan de PVGE-afdeling waar het PVGE-lid ingeschreven staat en waar hij/zij aan clubactiviteiten deelneemt.  Deze gang van zaken is gewijzigd. Nu betaalt een PVGE-lid automatisch contributie aan de PVGE-afdeling waar het PVGE-lid ingeschreven staat en aan activiteiten deelneemt.

Het PVGE-bestuur Nuenen constateert dat er leden van OCNC zijn die niet ingeschreven staan bij de PVGE-Nuenen, maar bij een andere PVGE-afdeling.

Dat betekent dat de PVGE-Nuenen geen contributie ontvangt van deze leden, terwijl zij wel gebruik maken van het clubaanbod (in dit geval OCNC).

Het PVGE-bestuur Nuenen wil dit veranderen door een “extra” contributie van 11 Euro  aan deze zgn. gastleden op te leggen.

Daarmee krijgen deze zgn. gastleden de status van “volglid” en worden als volledig lid van de PVGE-Nuenen beschouwd, mogen deelnemen aan clubactiviteiten en hebben stemrecht.

Wat betekent dit nu voor de zgn. gastleden van OCNC?

Sta je ingeschreven bij een andere PVGE-afdeling dan Nuenen (in jullie geval Eindhoven) en neem je NIET deel aan clubactiviteiten in die afdeling, dan is het aan te bevelen om je te laten overschrijven naar de PVGE-Nuenen. Als je een verzoek hiertoe per mail richt aan pvge@hetnet.nl (secretariaat PVGE-centraal: Petra Bruens) of even belt naar 040-212 75 04 dan wordt dat geregeld. Wel even lidmaatschap nummer opgeven. Financieel verandert dan niets: 21 Euro p.j. aan de PVGE-Nuenen en 20 Euro p.j. aan OCNC.

Sta je ingeschreven bij een andere PVGE-afdeling dan Nuenen en je neemt WEL deel aan clubactiviteiten in die afdeling en bovendien aan clubactiviteiten van een andere afdeling (Nuenen b.v.) dan heeft overstappen niet zo veel zin, want dan creëer je hetzelfde probleem bij de afdeling waar je nu ingeschreven staat.

Dus: wil je blijven deelnemen aan clubactiviteiten van een andere afdeling (OCNC  van de afdeling Nuenen) dan word je verplicht 11 Euro per jaar aan contributie aan de PVGE-Nuenen te betalen middels automatische incasso. Financieel verandert er dan wel iets: 21 Euro p.j. aan de afdeling waar je ingeschreven staat, 11 Euro p.j. aan de afdeling Nuenen en 20 Euro p.j. aan OCNC.

Hopelijk is e.e.a. duidelijk, mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel.

Met vriendelijke groet,
Jan.

16 juli 2020: APK-bericht FEHAC

27 april 2020: Corona-virus 2

Beste OCNC-ers,

Wij -het bestuur- hopen dat het goed met je gaat, dat je vrij bent van het gevreesde virus en dat je af en toe nog kunt genieten van een lekker tochtje.
Afgelopen dinsdag hebben we wederom van het kabinet gehoord dat de maatregelen die voor ons belangrijk zijn, niet worden versoepeld.
Dat betekent dat wij voorlopig geen maandagavondbijeenkomsten kunnen houden en dat we het ook nog even zonder clubritten moeten stellen.
Mogelijk tekent zich de komende weken een ontwikkeling af die na mei tot enige versoepeling kan leiden, waardoor er misschien enige ruimte ontstaat om weer wat plannen te maken.

Wij verwachten dat het kabinet op 12 mei a.s. met nadere informatie komt over de maatregelen die vanaf 20 mei a.s. zullen gelden.
Wij zijn voornemens aan de hand van die informatie, mits die daartoe aanleiding geeft, om onze clubleden te raadplegen over eventuele activiteiten in de maanden juli tot en met oktober. Wij hadden dat deze week al willen doen, maar de persconferentie van onze minister-president heeft ons van dit voornemen afgebracht.
Mochten jullie de behoefte hebben te reageren dan zijn die reacties van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur: Wim van Hoogstraten, Jan Kop en Hans van Beekum

12 april 2020: Corona-virus 1

Beste leden,

Het Corona virus heeft ons volledig in haar greep. Om ons heen horen we en zien we dingen gebeuren die veel onrust te weeg brengen en waarvan de verwachting is dat ze ons leven nog lang zullen beïnvloeden. Hopelijk heeft dit jullie nog niet al te veel geraakt en is het gelukt om het virus buiten jullie kring te houden. Voor de korte termijn betekent dit voor ons echter wel dat alle activiteiten opgeschort blijven.

Niettemin zijn wij, bestuur, nog steeds actief bezig met de club, bij voorbeeld met de voorbereiding van de rest van het seizoen. Ook zijn we in de gelegenheid geweest een artikeltje over OCNC te publiceren in de Seniorenkrant, een onderdeel van de Nuenense krant. Een stukje waarin we ons enerzijds presenteren en anderzijds proberen om toch nog enkele nieuwe leden te werven. Nuenense leden ontvangen de krant in de bus, niet-Nuenense leden kunnen de krant lezen op de website van de Nuenense krant. Ga daarvoor naar edities, week 15 en blader door naar pagina 7 van de Seniorenkrant.

Wij wensen jullie veel sterkte in de komende, onzekere weken en we hopen onze activiteiten snel weer te kunnen oppakken.

Voor nu wensen wij jullie fijne Paasdagen.

Het bestuur,
Hans, Wim en Jan.