Nieuws

30 september: Bijeenkomst op 4 oktober.

Beste OCNC-ers,

Bij deze de uitnodiging voor de bijeenkomstavond op 4 oktober.

Ga voor de agenda naar:

Activiteiten – Bijeenkomsten – Agenda komende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Hans van Beekum (Secretaris OC Nuenen Classics)

28 augustus: Op bezoek bij de van Lenthof.

Op 28 augustus zijn we met de club op bezoek geweest bij de van Lenthof. Het verslag hiervan staat op:

Activiteiten – Excursies – Op bezoek bij de van Lenthof.

16 juli 2020: APK-bericht FEHAC

27 april 2020: Corona-virus 2

Beste OCNC-ers,

Wij -het bestuur- hopen dat het goed met je gaat, dat je vrij bent van het gevreesde virus en dat je af en toe nog kunt genieten van een lekker tochtje.
Afgelopen dinsdag hebben we wederom van het kabinet gehoord dat de maatregelen die voor ons belangrijk zijn, niet worden versoepeld.
Dat betekent dat wij voorlopig geen maandagavondbijeenkomsten kunnen houden en dat we het ook nog even zonder clubritten moeten stellen.
Mogelijk tekent zich de komende weken een ontwikkeling af die na mei tot enige versoepeling kan leiden, waardoor er misschien enige ruimte ontstaat om weer wat plannen te maken.

Wij verwachten dat het kabinet op 12 mei a.s. met nadere informatie komt over de maatregelen die vanaf 20 mei a.s. zullen gelden.
Wij zijn voornemens aan de hand van die informatie, mits die daartoe aanleiding geeft, om onze clubleden te raadplegen over eventuele activiteiten in de maanden juli tot en met oktober. Wij hadden dat deze week al willen doen, maar de persconferentie van onze minister-president heeft ons van dit voornemen afgebracht.
Mochten jullie de behoefte hebben te reageren dan zijn die reacties van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur: Wim van Hoogstraten, Jan Kop en Hans van Beekum

12 april 2020: Corona-virus 1

Beste leden,

Het Corona virus heeft ons volledig in haar greep. Om ons heen horen we en zien we dingen gebeuren die veel onrust te weeg brengen en waarvan de verwachting is dat ze ons leven nog lang zullen beïnvloeden. Hopelijk heeft dit jullie nog niet al te veel geraakt en is het gelukt om het virus buiten jullie kring te houden. Voor de korte termijn betekent dit voor ons echter wel dat alle activiteiten opgeschort blijven.

Niettemin zijn wij, bestuur, nog steeds actief bezig met de club, bij voorbeeld met de voorbereiding van de rest van het seizoen. Ook zijn we in de gelegenheid geweest een artikeltje over OCNC te publiceren in de Seniorenkrant, een onderdeel van de Nuenense krant. Een stukje waarin we ons enerzijds presenteren en anderzijds proberen om toch nog enkele nieuwe leden te werven. Nuenense leden ontvangen de krant in de bus, niet-Nuenense leden kunnen de krant lezen op de website van de Nuenense krant. Ga daarvoor naar edities, week 15 en blader door naar pagina 7 van de Seniorenkrant.

Wij wensen jullie veel sterkte in de komende, onzekere weken en we hopen onze activiteiten snel weer te kunnen oppakken.

Voor nu wensen wij jullie fijne Paasdagen.

Het bestuur,
Hans, Wim en Jan.