Rittenrooster 2021

Data toertochten: (elke 2e donderdag van de maand)

Maand datum naam – organisator assistent
maart (11) Geen rit i.v.m. coronamaatregelen
april 8 Geen rit i.v.m. coronamaatregelen
mei 20
juni 10
juli 8
augustus 12
september 9
oktober 14
november (11)
Meerdaagse rit Wordt 2022 of later Hans van Beekum, Feuerscheid (Eifel)

Indien een rit door omstandigheden niet kan doorgaan verschuift deze automatisch naar de donderdag van de week daarop.

AANSPRAKELIJKHEID en VRIJWARINGSCLAUSULE
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelname aan deze rit voor hem/hen zowel als voor derden, als mede voor zijn/hun goederen en/of derden, risico’s van schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt.
De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/hun rekening.
Deze rit, haar organisatoren, alsmede de OCNC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers i.v.m. de deelname lijden.
De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij deze rit nog de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren dezen voor enig door hem/hen geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder begrepen.