Rittenrooster 2022

Data toertochten: (elke 2e donderdag van de maand)

Maand datum naam – organisator / wordt uitgezet door assistent
maart 24 Hans van Beekum
april 14 Jan Kop en Hans van Beekum
mei 12 Walter van der Laak en Karel van Spaendonck
juni 9 Hans van der Eijk en Jan van de Ven
juli 14 Hein van Tol en Leen Alblas
augustus 11 Hans van Beekum en Rob Roosendaal
september 8 Jan Kop en Hans van Beekum
oktober 13 Jan en Harry Bekkers
november (10)
Meerdaagse rit 2023 Hans van Beekum, Feuerscheid (Eifel)

Indien een rit door omstandigheden niet kan doorgaan verschuift deze automatisch naar de donderdag van de week daarop.

AANSPRAKELIJKHEID en VRIJWARINGSCLAUSULE
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelname aan deze rit voor hem/hen zowel als voor derden, als mede voor zijn/hun goederen en/of derden, risico’s van schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt.
De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/hun rekening.
Deze rit, haar organisatoren, alsmede de OCNC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers i.v.m. de deelname lijden.
De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij deze rit nog de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren dezen voor enig door hem/hen geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder begrepen.