Rittenrooster 2024

Data toertochten: (elke tweede donderdag van de maand, m.u.v. mei.)

Maand datum naam – organisator / wordt uitgezet door assistent
maart (14) Hans van Beekum en Wim Goossens
april 11 Charles van Sambeek en Henk Scheepers
mei 2
juni 13 Erik  van den Eijnden en ???
juli 11 Hein van Tol en Leen Alblas
augustus 8 Jan van de Ven en Hans van der Eijk
september 10 tot 14 5-daagse rit vanuit het Enjoy Hotel in Daun, Eiffel (D)
oktober 10
november (14) Hans van Beekum

Indien een rit door omstandigheden niet kan doorgaan verschuift deze automatisch naar de donderdag van de week daarop.

AANSPRAKELIJKHEID en VRIJWARINGSCLAUSULE
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelname aan deze rit voor hem/hen zowel als voor derden, als mede voor zijn/hun goederen en/of derden, risico’s van schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt.
De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/hun rekening.
Deze rit, haar organisatoren, alsmede de OCNC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers i.v.m. de deelname lijden.
De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij deze rit nog de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren dezen voor enig door hem/hen geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder begrepen.