Rittenrooster 2020

Data toertochten: (elke 2e donderdag van de maand)

Maand datum naam – organisator assistent
maart (12)
april 9
mei 14 Jan en Tineke Bouman – “De Nachtwacht” rally
juni 11 Wim van Hoogstraten – Aspergerit
juli 9
augustus 13
september 10
oktober 8
november (12)
Meerdaagse rit 2e week juni Hans van Beekum, Feuerscheid (Eifel)
Organisatie:

Indien een rit door omstandigheden niet kan doorgaan verschuift deze automatisch naar de donderdag van de week daarop.

AANSPRAKELIJKHEID en VRIJWARINGSCLAUSULE
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelname aan deze rit voor hem/hen zowel als voor derden, als mede voor zijn/hun goederen en/of derden, risico’s van schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt.
De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/hun rekening.
Deze rit, haar organisatoren, alsmede de OCNC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers i.v.m. de deelname lijden.
De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij deze rit nog de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren dezen voor enig door hem/hen geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder begrepen.