Rittenrooster 2023

Data toertochten: (elke tweede donderdag van de maand)

Maand datum naam – organisator / wordt uitgezet door assistent
maart (9) Niet doorgegaan i.v.m slecht weer voorspellingen.
april 13 Jan Kop en Hans van Beekum. Niet doorgegaan i.v.m. slecht weer en vele afzeggingen.
mei 11 Henk Scheepers en Charles van Sambeek
juni 8 Jan Kop en Hans van Beekum met bezoek aan motormuseum
juli 13 Hein van Tol en Leen Alblas
augustus 10 Harrie en Jan Bekkers met bezoek aan autoverzameling
september 14 Wim Goossens HvB
oktober 12 Hans van Beekum
november (9) Reserve. Gaat niet door.
Vijfdaagse rit sept. 2024 Vijfdaagse rit naar de Eifel

Indien een rit door omstandigheden niet kan doorgaan verschuift deze automatisch naar de donderdag van de week daarop.

AANSPRAKELIJKHEID en VRIJWARINGSCLAUSULE
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelname aan deze rit voor hem/hen zowel als voor derden, als mede voor zijn/hun goederen en/of derden, risico’s van schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt.
De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/hun rekening.
Deze rit, haar organisatoren, alsmede de OCNC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers i.v.m. de deelname lijden.
De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij deze rit nog de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren dezen voor enig door hem/hen geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder begrepen.