Rittenrooster 2020

Data toertochten: (elke 2e donderdag van de maand)

Maand datum naam – organisator assistent
maart (12)
april 9 Rit geannuleerd i.v.m. coronavirus
mei 14 Jan en Tineke Bouman – “De Nachtwacht” rally
Rit geannuleerd i.v.m. coronavirus
juni 18 Wim van Hoogstraten – Aspergerit
Rit geannuleerd i.v.m. coronavirus
juli 9 Jan Kop
Rit geannuleerd i.v.m. coronavirus
Jan v.d. Ven
augustus 13 Hans van Beekum Tiny Huibers
september 10 Hans van Beekum – Market Garden Historierit? Jan Kop
oktober 8 Hans van Beekum Jan Kop
november 12
Meerdaagse rit 2e week juni Hans van Beekum, Feuerscheid (Eifel)
Geannuleerd i.v.m. coronavirus

Indien een rit door omstandigheden niet kan doorgaan verschuift deze automatisch naar de donderdag van de week daarop.

AANSPRAKELIJKHEID en VRIJWARINGSCLAUSULE
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelname aan deze rit voor hem/hen zowel als voor derden, als mede voor zijn/hun goederen en/of derden, risico’s van schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt.
De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/hun rekening.
Deze rit, haar organisatoren, alsmede de OCNC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers i.v.m. de deelname lijden.
De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij deze rit nog de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren dezen voor enig door hem/hen geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder begrepen.