Uitleg lidmaatschap

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de Oldtimer Club Nuenen Classics (OCNC) moet je lid zijn van de PVGE, zie punt 1. En als je al lid bent van de PVGE volg dan de aanwijzingen in punt 2.

  1. Om lid te worden van de PVGE dient een PVGE-aanmeldingsformulier ingevuld te worden, zie bijlage 1. Dit kan online op de website van de PVGE. Op het PVGE-aanmeldingsformulier dient tevens aangegeven te worden van welke afdeling je lid wilt worden. De kosten van het lidmaatschap staan op de website van de PVGE.

Als je PVGE-lid wordt van een andere afdeling dan Nuenen, bijv. Eindhoven of Veldhoven, dan word je automatisch gastlid van de afdeling PVGE Nuenen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Als je geen gebruik maakt van de activiteiten van je lokale PVGE-afdeling kun je mogelijk beter lid worden van de PVGE Nuenen.

Een kopie van dit formulier dient ook te worden verzonden naar de OCNC- secretaris

  1. Om lid te worden van de Oldtimer Club Nuenen Classics (OCNC) dient een aanmeldingsformulier van de OCNC ingevuld te worden, zie bijlage 2. Tevens dient er een machtigingsformulier (zie bijlage 3) te worden ingevuld en deze formulieren dienen te worden gestuurd naar de secretaris van de OCNC.

Er moet op beide formulieren een PVGE-lidmaatschapsnummer worden ingevuld. De contributie van het OCNC-lidmaatschap bedraagt € 20,00/kalenderjaar.

Mocht het lidmaatschapsnummer van de PVGE nog niet bekend zijn dan kan dat later doorgegeven worden aan de secretaris.

Opzeggen van het lidmaatschap

Schriftelijk of per mail dient een bericht van opzegging te worden gestuurd naar de OCNC-secretaris of een ander OCNC-bestuurslid.

Indien ook het lidmaatschap van de PVGE moet worden opgezegd dient het lid dat zelf te doen bij de PVGE-ledenadministratie Nuenen, mailadres is ledenadministratie@pvge-nuenen.nl.

Datum: 09-02-2022
Opsteller: Hans van Beekum